Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC   Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù...

THÔNG BÁO  Thực hiện theo công văn số 1541/UBND-VHXH Long An, ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục cho trẻ em,...

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Mục lục 1 Danh mục các chữ viết tắt 5 Bảng tổng hợp kết quả...

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/ NGÀY BÁN TRÚ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC DO BỆNH COVID – 19
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Thi thời trang làm từ rác trường Mẫu Giáo Hiệp Thạnh
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG MẪU GIÁO HIỆP THẠNH
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẪU GIÁO HIỆP THẠNH

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1