THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG MẫU GIÁO HIỆP THẠNH NĂM HỌC 2020 – 2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MG HIỆP THẠNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệp Thạnh, ngày 24 thảng 7 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG MẢU GIÁO HIỆP THẠNH

 1. Đối tượng và điều kiện tuyến sinh đối vói trường Mẩu giáo Hiệp Thạnh
 • Đối tượng :

+ Trẻ mẫu giáo: trong độ tuổi từ 3-5 tuổi, 5 tuổi ra lớp 100%, 4 tuồi vận động trẻ ra lớp trên 95%.

 • Điều kiện :

+ Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi cư trú theo địa bàn .

+ Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị mà trường có thể tuyển sinh thêm đối tượng là con của cán bộ, viên chức, công chức nhà nước đang công tác trên địa bàn, trẻ ở các xã, thị trân lân cận thuộc huyện Châu Thành, trẻ ở nơi khác nêu chưa đủ chỉ tiêu ( Xét theo thứ tự ưu tiên).

+ Tuyển sinh trẻ mẫu giáo ưu tiên lần lượt theo lứa tuổi: 5 tuổi ( đảm bảo 100% trẻ trong địa bàn ra lớp), 4 tuổi (đảm bảo 95% trẻ trong địa bàn ra lớp), 3 tuổi.

 1. Thòi gian tuyển sinh:

Bắt đầu tuyển sinh từ ngày 02/8/2021

 • Trẻ 5 tuổi sinh năm 2016 trong địa bàn nhận hồ sơ từ 02 – 04/8/2021. Chỉ tiêu tuyển là 10 học sinh
 • Trẻ 4 tuổi sinh năm 2017 trong địa bàn nhận hồ sơ từ 05 – 09/8/2021. Chỉ tiêu là tuyển là 26 học sinh
 • Trẻ 3 tuổi sinh năm 2018 trong địa bàn nhận hồ sơ ngày 10-12/8/2021. Chỉ tiêu tuyển là 50 học sinh
 • Trẻ ngoài xã nếu còn chỉ tiêu nhận hồ sơ ngày 13/8/2021 ( nếu còn chỉ

tiêu)

 1. Hồ sơ nhập học gồm có:
 • Đơn xin nhập học: có mẫu ở trường
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc photo bản chính có công chứng)
 • Bản photo sổ hộ khẩu (có bản chính để đối chiếu).
 • Giấy xác nhận của cơ quan công tác tại địa bàn (nếu có tuyển).
 1. Hình thức tuyển sinh

Đối với học sinh củ của trường (đã học tại trường trong năm học 2020- 2021) thì đăng ký học qua điện thoại hoặc zalo… của giáo viên chủ nhiệm đã học, hồ sơ đăng ký nhập học sẽ bổ sung khi PHHS đưa trẻ tới trường.

Đối với học sinh mới tuyển PHHS đăng ký trực tiếp qua số điện thoại của trường: 02 723 671 429 trong giờ hành chánh, hồ sơ đăng ký nhập học sẽ bô sung khi PHHS đưa trẻ tới trường.

Trên đây là kế hoạch tuyến sinh năm học 2021-2022 của cấp học mầm non trên địa bàn xã Hiệp Thạnh. Trường xin thông báo để PHHS biết./.

Nơi nhân’.                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 • ƯBND xã;
 • CB, GV, NV trường;
 • Lưu: VT.                                                                     Trần Thị Kim Do