LỄ KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 20201-2022 TỈNH LONG AN

Long An khai giảng năm học mới vào ngày 17/9/2021. Toàn tỉnh chỉ tổ chức Lễ khai giảng tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (thị xã Kiến Tường) và được truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ, ngày 17/9/2021 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

.0100