Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số: 56 /GDĐT                                            Châu Thành, ngày 01 tháng 01 năm 2021

V/v Thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT- BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 830/UBND-VHXH ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 252/SGDĐT- HCQT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

  • Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của CBQL, GV, NV, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
  • Thực hiện nghiêm các yêu cầu “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế). Rà soát, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp về đảm bảo an toàn cho CBQL, GV, NV và học sinh, học viên các cơ sở giáo dục. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phòng học, nơi làm việc, các dụng cụ, thiết bị dạy học và dụng cụ sinh hoạt. Trang bị nước khử khuẩn, xà phòng rửa tay, đảm bảo hệ thống nước sạch… để phục vụ cho sinh hoạt của CB, GV, NV và học sinh.
  • Phối hợp với phụ huynh HS theo dõi tình hình sức khỏe của các em hàng ngày, chú ý kiểm tra thân nhiệt các em trước khi đến trường.
  • Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo cho Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để có sự chỉ đạo. Tổ chức cho CBQL, GV, NV, học sinh và học viên khai báo nếu bản thân hoặc có người thân về từ các điểm của vùng dịch trong khoảng thời gian từ 14/01/2021 đến nay để được theo dõi và hướng dẫn xử lý.
  • Trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc năm nay, các trường học, tạm ngưng các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch tập trung đông người. Nhà trường nên phát động các cuộc thi có ý nghĩa như: Viết thư thăm hỏi các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên giới và ngăn chặn dịch; các bác sỹ, nhân viên y tế đang tập trung dập dịch và điều trị cho bệnh nhân; thi vẽ tranh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá và rượu bia, tuyên truyền và cổ động về an toàn giao thông v.v…

Trên đây là một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                               Trưởng phòng

  • Các trường;
  • Lưu: VT.                                                                                          Lê Tấn Hiền