MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 CỦA TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HIỆP THẠNH (08/03/2021)

* Họp mặt tọa đàm về ngày quốc tế phụ nữ 8/3

z2387426693453_f0441851bcdcc0ab30fe79d3706f47e9 z2387426828085_afc42a3c7be56fec269e92230de20c73 z2387426569728_104c47f53fd13c79d639461f84b604d6

* Thi kéo co

z2387426957212_8a772817fbde85bd49d30f9f7848a87e z2387426249841_507ebabd4de85072c7bfbca86f35e484 z2387426249344_5810822b65f942dec2ef5bd3776fd6a7

kết quả: đội cô Diễm Thu, Thu Thảo, Cẩm Tuyến, Xuân Phương giành chiến thắng.z2387426258877_298f2a9a9ba5921c1bedcaf773267092

 

* Thi chuyền nước vào chai

z2387426261067_8414af880c9ee35aa131f590fa301b34 z2387426266089_c477c1c261993eafe50c89e21b1a0a5d z2387426246368_b900ffefbc48a8bcf59d6914ac4b110f z2387426249501_764dfacd0a489326d07d702b218d0b02 z2387426249987_4f8cc48840619b2920bd84dc57b40137 z2387426251066_7d5ec2433c826cd1cd93b018f68e2b5f z2387426268533_f15950d7273483c24f41330365ab50c5 z2387426383937_4b9033e9ad6a142bc27ce3b31cdb708a z2387426261546_16a44bd32930cc1ad84e3fd6d86db66f

Kết quả:

  • Đội cô Thu Thảo – Cô Diễm Thu đạt giải nhất
  • Đội cô Hoài Thu –  Cô Thanh Thảo đạt giải nhì
  • Đội cô Kim Ngân – Cô Thúy An đạt giải ba

 

z2387426263052_5294ebd806ffb5256e647cd11201731d